Op 1 maart 2019 zal de projectgroep de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg publiceren. Alle input van de werkgroepen, overheid en commentaren van de internetconsultaties tot nu toe zijn dan verwerkt. Vanaf het moment dat de VNEZ definitief is volgt een ontwikkel- en implementatie periode die eindigt op 1 januari 2021. Gedurende deze periode wordt onderzocht waar eventuele knelpunten of hiaten in de VNEZ zitten en zullen aanvullende richtlijnen voor specifieke evenementen worden uitgewerkt. De revisie van de VNEZ zal plaatsvinden in de eerste helft van 2021. De revisie leidt tot de tweede versie van de VNEZ, welke op 1 juni 2021 gepubliceerd zal worden.Evenementenzorgorganisaties (EZO) hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun zorg in te richten volgens de VNEZ. De GHOR zal de VNEZ opnemen in hun advies aan de gemeenten aangaande een evenementenvergunning.

Op dit moment wordt onderzocht bij welke onafhankelijke organisatie de VNEZ zal worden ondergebracht om continuïteit te waarborgen.Heeft u vragen of opmerkingen over de VNEZ? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Lees tevens de nieuwsbrief met antwoorden op veel gestelde vragen!