Category Archives

10 Articles

Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19

Posted by Projectgroep on
171
Nieuws

Sinds 1 juli kunnen (kleine) evenementen langzaam weer opgestart worden. De COVID-19 pandemie, de 1,5 meter maatregel en de corona maatregelen geven extra uitdagingen voor de zorg op evenementen. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronatijd er uit moet zien.

Gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland heeft de projectgroep een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd. Om het veld de gelegenheid te geven alvast kennis te maken met de aankomende richtlijn is het concept vanaf nu beschikbaar op de website van de VNEZ. Tot en met 17 juli kan commentaar geleverd worden op de richtlijn. Houd er rekening mee dat er nog inhoudelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden. De definitieve richtlijn zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden. 

Download de concept richtlijn ‘Evenementenzorg tijdens COVID-19’ via deze link.

Verlenging evaluatie- en implementatieperiode VNEZ

Posted by Projectgroep on
174
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO’s niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1 jaar te verlengen. De VNEZ zal definitief worden op 1 januari 2022. In 2021 zal de VNEZ geëvalueerd worden, evaluatiepunten worden meegenomen versie 2 die ook op 1 januari 2022 gepubliceerd zal worden.

De verlenging van de evaluatie- en implementatieperiode geeft EZO’s de gelegenheid om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ in de praktijk. EZO’s moeten echter wel doorgaan met de implementatie en niet het volgende jaar afwachten.

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.

Evenementen en corona

Posted by Projectgroep on
28
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Op dit moment bekijkt de projectgroep de mogelijkheden om de implementatieperiode te verlengen. Dit geeft organisaties meer tijd om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ en deze te evalueren. 

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.

Daarnaast geeft het coronavirus nieuwe uitdagingen. Mogelijk zullen vanaf de tweede helft van dit jaar evenementenzorgorganisaties weer voorzichtig actief gaan worden. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronacrisis er uit moet zien.

Op dit moment wordt gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd.

De verwachting is dat eind deze maand over deze twee zaken duidelijkheid kan worden gegeven.

Veldnorm overhandigd aan minister Bruins

Posted by Projectgroep on
49
Nieuws

Vandaag werd de Veldnorm Evenementenzorg namens het veld aangeboden aan minister Bruins van Medische Zorg. De Veldnorm Evenementenzorg is een belangrijke stap in de verbetering en borging van de kwaliteit van de zorg op evenementen. De minister sprak zijn waardering uit voor de Veldnorm en volgt de verdere ontwikkelingen met belangstelling. De projectgroep is trots op het resultaat en dankt alle betrokken veldpartijen voor hun inspanningen.

Veldnorm Evenementenzorg Versie 1 gepubliceerd!

Posted by Projectgroep on
266
Nieuws

De projectgroep Veldnorm Evenementenzorg heeft de laatste maanden hard gewerkt om alle commentaren van de tweede internetconsultatie te verwerken. Dit heeft geleid tot de eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). 

Op 1 maart 2019 is de VNEZ officieel gepubliceerd.

Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. Tijdens de implementatieperiode krijgt het veld de gelegenheid om zich aan te passen aan de VNEZ. Tevens zal in de tweede helft van 2020 opnieuw een internetconsultatie plaatsvinden om onvolkomenheden en aanvullingen te inventariseren en te verwerken. Deze worden meegenomen in de tweede versie van de VNEZ, die op 1 juni 2021 als definitief gepubliceerd zal worden.

Ga naar de downloadpagina om versie 1 te downloaden

De laatste ontwikkelingen, vragen en hoe nu verder?

Posted by Projectgroep on
65
Nieuws
Op 1 maart 2019 zal de projectgroep de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg publiceren. Alle input van de werkgroepen, overheid en commentaren van de internetconsultaties tot nu toe zijn dan verwerkt. Vanaf het moment dat de VNEZ definitief is volgt een ontwikkel- en implementatie periode die eindigt op 1 januari 2021. Gedurende deze periode wordt onderzocht waar eventuele knelpunten of hiaten in de VNEZ zitten en zullen aanvullende richtlijnen voor specifieke evenementen worden uitgewerkt. De revisie van de VNEZ zal plaatsvinden in de eerste helft van 2021. De revisie leidt tot de tweede versie van de VNEZ, welke op 1 juni 2021 gepubliceerd zal worden.Evenementenzorgorganisaties (EZO) hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun zorg in te richten volgens de VNEZ. De GHOR zal de VNEZ opnemen in hun advies aan de gemeenten aangaande een evenementenvergunning.

Op dit moment wordt onderzocht bij welke onafhankelijke organisatie de VNEZ zal worden ondergebracht om continuïteit te waarborgen.Heeft u vragen of opmerkingen over de VNEZ? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Lees tevens de nieuwsbrief met antwoorden op veel gestelde vragen!

Tweede internetconsultatie

Posted by Projectgroep on
52
Nieuws

Vanaf maandag 12 november zal op de website het laatste concept van de Veldnorm Evenmentenzorg te vinden zijn. Via de internetconsultatie kan het veld tot 31 december 2018 reageren op het concept. Nadien wordt het commentaar verwerkt en zal in het begin van het jaar vaststelling plaatsvinden.