Verslag 29/11/2017 en uitkomsten vragenlijsten

Verslag bijeenkomst 29 november 2017

Op 29 november vonden twee eerste bijeenkomsten plaats met de verschillende partijen uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten heeft een korte brainstormsessie plaatsgevonden over enkele onderwerpen die in de Veldnorm aan bod kunnen komen. U vindt hieronder de verslagen van deze bijeenkomsten. Let op: de inhoud van deze verslagen geeft een weergave van wat er besproken is, maar is nog niet de definitieve inhoud van de Veldnorm. De informatie dient nadere uitwerking en nuancering.

U kunt de verslagen downloaden via de onderstaande twee links:

Uitkomsten vragenlijst en stellingen najaar 2017

In het najaar is een tweetal vragenlijsten verzonden aan alle stichtingen en bedrijven die eerste hulp en medische zorg aan bieden op evenementen. Er waren ongeveer 70 organisaties via zoekmachines te vinden, waarvan ruim de helft gereageerd heeft. Onder de EHBO-verenigingen en Rode Kruis afdelingen vindt op dit moment een aparte enquete plaats.

De stellingen- en vragenlijst hadden als doel meningen/ideeën te inventariseren. Bij uiteenlopende meningen zijn er vragen geformuleerd voor de 6 werkgroepen die met diverse probleemstellingen aan de slag gaan. Daar waar een duidelijke meerderheid was is aangenomen dat de stelling of de vraag geen problemen zal opleveren. Het kan echter zijn dat u argumenten heeft om bepaalde uitkomsten van stellingen toch in een werkgroep te laten bespreken. Deze argumenten hoort de projectgroep graag van u, stuur een e-mail aan de projectgroep. Het kan ook zijn dat u het misschien niet eens bent met wat de meerderheid vindt, maar dat u het tegelijk niet erg vindt als desbetreffende meerderheidsstandpunt blijft gehandhaafd.

De resultaten zijn geanonimiseerd. Dat betekent dat ook de commentaren zijn weggelaten. De projectgroep heeft -als dat van toepassing was-  de commentaren omgezet naar vragen voor de werkgroepen.

Het kan zijn dat u zelf nog zaken heeft die door een werkgroep uitgezocht moeten worden, neem dan contact op met de projectgroep.

De werkgroepen die gevormd gaan worden zijn de volgende:

  • Expertgroep Certificering
  • Expertgroep Eerste Hulp
  • Expertgroep Juridisch Kader
  • Expertgroep Operationeel
  • Expertgroep Zorgaanbieder
  • Expertgroep Zorgniveaus en Competenties

Lees meer over de werkgroepen op de pagina Thema’s.

U kunt de resultaten downloaden via de onderstaande twee links: