Eerstehulpverleners en de VNEZ

Wat betekent de Veldnorm Evenementen zorg (VNEZ) voor mij als eerstehulpverlener? Gaat er veel veranderen?

Voor de meeste eerstehulpverleners verandert er weinig. EHBO blijft EHBO. In de VNEZ worden eerstehulpverleners ook zorgverleners genoemd, omdat ze speciaal aanwezig zijn om zorg te verlenen. Eerstehulpverleners zijn inzetbaar in de zorgniveaus Basis Eerste Hulp en, indien ze aanvullend zijn opgeleid voor grote evenementen, ook in Evenementen Eerste Hulp. Bij hogere zorgniveau’s worden naast eerstehulpverleners ook zorgprofessionals ingezet.

In de VNEZ is een gedragscode voor zorgverleners opgenomen. Deze beschrijft wat van een goede zorgverlener verwacht mag worden. De organisatie waarvoor je zorg verleent kan de gedragscode gebruiken om afspraken met je te maken over hoe je je als zorgverlener gedraagt.

De organisatie voor wie je zorg verleent (de EHBO-vereniging of EHBO-organisatie) wordt evenementenzorgorganisatie eerste hulp (EZO EH) genoemd. Het kan zijn dat de EZO naar aanleiding van de VNEZ een aantal dingen met je wil vastleggen, als dat niet eerder al is gedaan. Dit betreft een (vrijwilligers)overeenkomst met gezamenlijke afspraken en een verwijzing naar de gedragscode. Daarnaast kunnen ze vragen om een kopie van een geldig EHBO-diploma of certificaat en bewijsstukken van aanvullende opleidingen.

Tijdens een evenement geldt dat je volgens het ‘vier ogen principe’ altijd met twee zorgverleners werkt. Eenvoudige, veel voorkomende klachten worden geturfd op een lijst. Bij andere zorgvragen wordt op een zorgcontactformulier genoteerd waarmee het slachtoffer bij de zorgverlener kwam, wat er gedaan is en welke adviezen zijn gegeven. Deze formulieren worden bewaard om vragen of klachten achteraf te kunnen beantwoorden. De aanwezigheid van een AED is verplicht op evenementen.

In de VNEZ is ook beschreven waaraan hulpverleningskleding moet voldoen en hoe eerstehulpverleners herkenbaar moeten zijn.