Evenementenzorgorganisatie Eerste Hulp

Wat betekent de VNEZ voor een EZO Eerste Hulp?

Wanneer is een EHBO-organisatie een EZO Eerste Hulp?

  • zodra een EHBO-organisatie (EHBO-vereniging, stichting of bedrijf) eerstehulpverleners inzet op een evenement is zij een EZO Eerste Hulp. Voorbeelden hiervan zijn: 2 eerstehulpverleners leveren aan een bingo-avond in een verzorgingstehuis, 2 eerstehulpverleners leveren aan een lokale sportwedstrijd, braderie of feest
  • of de eerstehulpverleners vrijwillig of tegen vergoeding worden ingezet en of de EZO Eerste Hulp van de evenementorganisator een vergoeding ontvangt is niet relevant

Wat moet een EZO Eerste Hulp registreren?

  • toestemmingsverklaring van de evenementenzorgverlener dat diens gegevens in de administratie mogen worden opgenomen (conform de AVG)
  • een ondertekende (vrijwilligers)overeenkomst, waarin onder meer de gedragscode staat of wordt verwezen naar de VNEZ
  • registratie zelfzorgcontacten (zoals het verstrekken van pleisters) aan de hand van turflijsten en bij grotere letsels en eventuele verwijzing naar een zorgprofessional ook op zorgcontactformulieren

Waarom moeten ook eerste hulp zorgcontacten geregistreerd worden?

  • algemene (geanonimiseerde) gegevens kunnen gebruikt worden voor evaluatie van de evenementenzorg op het evenement en om in de toekomst beter te kunnen adviseren en anticiperen
  • indien een zorgvrager vragen of klachten heeft over de aan hem geleverde zorg moet hierover informatie terug te vinden zijn

Hoe zit het met competenties, diploma’s en certificaten?

  • voor de meeste evenementen volstaat een Eerste Hulp diploma / certificaat met de competenties zoals genoemd in bijlage 8.1 van de VNEZ
  • de zorgverlener eerste hulp is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de competenties en moet ook aangeven wanneer hij/zich niet meer geschikt acht voor bepaalde handelingen
  • diploma’s, certificaten of getuigschriften moeten door de EZO op verzoek van bevoegde instanties overlegd kunnen worden

Welke eisen worden er gesteld aan hygiëne?

Bij optimale zorgverlening past het niet om sieraden te dragen die in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen. Bij sieraden die om wat voor reden dan ook niet af kunnen, dienen extra maatregelen genomen te worden om de zorgvrager én de zorgverlener tegen besmetting te beschermen.