Veldnorm Evenementenzorg (Versie 1)

De projectgroep Veldnorm Evenementenzorg heeft de laatste maanden hard gewerkt om alle commentaren van de tweede internetconsultatie te verwerken. Dit heeft geleid tot de eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ).

Op 1 maart 2019 is de VNEZ officieel gepubliceerd.

Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2022 (dit was eerder 1 januari 2021). Tijdens de implementatieperiode krijgt het veld de gelegenheid om zich aan te passen aan de VNEZ. Vanaf 1 januari 2022 is de VNEZ definitief. Indien de coronamaatregelen het toelaten zal in 2022 opnieuw een internetconsultatie plaatsvinden om onvolkomenheden en aanvullingen te inventariseren en te verwerken. Deze worden meegenomen in de tweede versie van de VNEZ, waarvan de publicatiedatum nog niet is vastgesteld.

NB: zie ook het bericht over de verlenging van de implementatieperiode vanwege COVID-19.

Onderschrijft uw organisatie de VNEZ?
Meld uw organisatie aan als onderschrijver van de VNEZ via de onderstaande vragenlijst. U kunt hier ook aangeven dat u de VNEZ niet onderschrijft.

Open de vragenlijst om uw mening te geven

U kunt daarbij aangeven of u als organisatie openbaar op de website vermeld wil worden met uw logo en/of naam. In het geval dat u uw logo wil laten plaatsen op de website van de VNEZ, kunt u deze per mail aan de projectgroep sturen.

Indien u tijdens de implementatieperiode vragen of opmerkingen heeft over de eerste versie van de VNEZ dan kunt u dit ook per e-mail aan de projectgroep laten weten: info@evenementenz.org.