Veldnorm Evenementenzorg (Versie 1)

Op 1 maart 2019 is de VNEZ officieel gepubliceerd en is sinds 1 januari 2022 van kracht.

Onderschrijft uw organisatie de VNEZ?
Meld uw organisatie aan als onderschrijver van de VNEZ via de onderstaande vragenlijst. U kunt hier ook aangeven dat u de VNEZ niet onderschrijft.

Open de vragenlijst om uw mening te geven

U kunt daarbij aangeven of u als organisatie openbaar op de website vermeld wil worden met uw logo en/of naam. In het geval dat u uw logo wil laten plaatsen op de website van de VNEZ, kunt u deze per mail aan de projectgroep sturen.

Indien u tijdens de implementatieperiode vragen of opmerkingen heeft over de eerste versie van de VNEZ dan kunt u dit ook per e-mail aan de projectgroep laten weten: info@evenementenz.org.