Welkom op de website van de Veldnorm Evenementenzorg!

Dagelijks worden vele vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener op evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, de verschillende organisaties die evenementenzorg leveren en de overheid onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg. 

Dit heeft er toe geleid dat met vele partijen die actief zijn in de evenementenzorg veldnormen zijn ontwikkeld. De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) verschaft duidelijkheid over wat goede evenementenzorg is. De VNEZ geeft normen de over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties. De VNEZ is sinds 1 januari 2022 van kracht.

Op onze website vindt u meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg.