Moet je extra cursussen gevolgd hebben om op evenementen eerste hulp te kunnen verlenen? Kunnen eerstehulpverleners met alleen een diploma of certificaat Eerste Hulp nog wel op evenementen actief zijn? Moet onze EHBO-vereniging aan nieuwe strenge eisen voldoen?

Dat zijn vragen waarop Frank van Wijk (GHOR VRU) en Pim de Ruijter (Veldnorm Evenementenzorg) in de webinar over de Veldnorm Evenementenzorg antwoord geven. Daarnaast geven we toelichting over hoe zaken rondom evenementen geregeld moeten zijn en hoe de Veldnorm door EHBO-organisaties kan worden toegepast. Met dank aan KNV EHBO / Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voor de organisatie van de webinar!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o81qO8gfPCA

Om alvast antwoord te geven op de vragen hierboven:

Voor heel veel kleine evenementen met een laag risico (denk aan: braderieën, beurzen, sportwedstrijden, kleine dorpsevenementen) is een diploma of certificaat Eerste Hulp echt voldoende. Dit zijn evenementen waar het zorgniveau Basis Eerste Hulp wordt ingezet. Het is niet nodig om hiervoor aparte cursussen voor evenementenzorgverlener te volgen. Soms kunnen wel extra specialisaties worden gevraagd, zoals alcohol&drugs, sportletsels of waterongevallen. Bij grotere evenementen met andere risico’s kan naast zorgniveau Basis EH ook Evenementen EH worden gevraagd. Evenementen EH gaat met name over extra competenties voor grotere en complexere evenementen. Denk hierbij aan: ABCDE-benadering, samenwerking, communicatie, overdracht, vervoer van slachtoffers. Categorie 2 en 3 handelingen zijn niet noodzakelijk in Evenementen EH. Categorie 2 en 3 handelingen kunnen binnen een evenementenzorgorganisatie medisch (EZO Medisch) worden aangeleerd en toegepast om de samenwerking met zorgprofessionals te verbeteren.

Voor de meeste EHBO-verenigingen (EZO EH) verandert er niet veel. Wel kan het zijn dat de vereniging extra afspraken maakt met zijn vrijwilligers in een vrijwilligersovereenkomst en dat de afspraken met opdrachtgevers voor eerste hulp op evenementen wat beter vastgelegd worden. Daarnaast kan het zijn dat er extra scholingen georganiseerd worden voor specialisaties of extra competenties.

Lees meer in de FAQ op onze website!