Doelstellingen

Probleemstelling

Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over de inhoud en kwaliteit van de te leveren diensten. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, organisatoren van evenementen, gemeenten, VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij de GHOR/Veiligheidsregio’s, onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg.

De ontwikkeling van de VNEZ is noodzakelijk omdat:

 • het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is
 • het onduidelijk is welke bevoegd- en bekwaamheid de verschillende zorgverleners hebben
 • de zorgvrager er van op aan moet kunnen dat hij/zij goede zorg krijgt op een evenement
 • de maatschappij belang heeft bij adequate en veilige zorg
 • normen ontbreken waardoor toezicht en handhaving niet goed mogelijk is

Doelstellingen

Evenementenzorg heeft als doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning. Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast.

Bij risicovolle evenementen biedt evenementenzorg de mogelijkheid om in een vroeg stadium zorg te verlenen. Hiermee kan verergering van letsel, invaliditeit en overlijden beperkt of voorkomen worden.

Evenementenzorg moet optimaal aansluiten aan en ten dienste staan van optimalede ketenzorg. Het is essentieel dat bij risicovolle evenementen vooraf ketenafspraken worden gemaakt.

Doelstellingen:

 • definiëren wat goede evenementenzorg is
 • vaststellen termen en definities rondom evenementenzorg
 • normen stellen voor zorg op evenementen
 • helderheid verschaffen over verantwoordelijkheden
 • kaders stellen rondom bevoegd- en bekwaamheid
 • borgen van patiëntveiligheid
 • kwaliteit en veiligheid toetsbaar maken

Om dit te bereiken is draagvlak in het veld bij de zorgaanbieders, evenementenorganisatoren en de overheid noodzakelijk.