Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 (versie 2)

De COVID-19 pandemie, de 1,5 meter maatregel en de corona maatregelen geven extra uitdagingen voor de zorg op evenementen. Langzaam maar zeker komt er nu zicht op het toestaan van evenementen. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronatijd er uit moet zien.

Gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland heeft de projectgroep een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd. Het concept werd in 2021 reeds gepubliceerd. In mei 2021 is de definitieve richtlijn (versie 2) gepubliceerd.

Het verdient de aanbeveling om naast deze richtlijn voorafgaand aan het evenement ook de richtlijnen van de Overheid en het RIVM te raadplegen voor de actuele maatregelen.

Download de concept Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 Versie 2 (mei 2021).