Betrokkenen

Bij de ontwikkeling en totstandkoming van de Veldnorm Evenementenzorg zijn onder andere de onderstaande organisaties betrokken. Welke organisaties de VNEZ formeel ondersteunen vindt u hier.

 • Vereniging voor Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen (KMHE)
 • Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), Kenniscentrum Evenementen
 • Nederlands Handboek Evenementveiligheid
 • GGD/GHOR Nederland, mede vertegenwoordigd door diverse veiligheidsregio’s
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Alsmede de volgende certificerende organisaties:

 • Het Rode Kruis
 • Het Oranje Kruis
 • Educare Groningen
 • First Aid Network
 • NedCert
 • NIKTA
 • EHBDD B.V. / Bureau Maatschappelijke Zorg
 • CIBOT

Evenals deze aanbieders van evenementenzorg:

 • Koninklijke Nederlandse Verenging EHBO*
 • Nationale Bond EHBO*
 • EHBO Nederland*
 • EHBO Noord-Brabant*
 • EHBO Limburg*
 • AED Verhuur Zeeland
 • Ambulance Event Service
 • A.L Medical Totaal Service (A.L.M.T.S Group)
 • Broeder de Vries
 • Dutch Medical Event Service
 • DMMCEC: Dutch Mobile Medical Consultant Event Care
 • EHBO Midden Nederland/Safety4Events
 • Evenementen Hulpverlening Nederland
 • Event Medical Service
 • EW-EHBO
 • FASE Kolham
 • Fire & Care
 • Fire & Medical Events/Fire & Medical Service
 • Groningen HartVeilig
 • Maximum Medical
 • MCBDD: Medische Consultants bij Drank & Drugs
 • MECgroep BV
 • Medical Assistance International
 • Medical Events Nederland
 • Medical Event Support Holland
 • Medic Event Support
 • MES Groningen Drenthe
 • Omnia Cura
 • Reddingsbrigade Nederland
 • RP Event Support
 • Star Of Life Team (Powered by BIOS-groep), Jos Benders
 • Stichting Dienst Medische Hulpverlening Nederland
 • Stichting Evenementen & Veiligheid Nederland
 • Stichting Event Emergency Response Team
 • Stichting Event Medical Assistance
 • Stichting Emergency Team Limburg
 • Stichting Hulpverlening bij Evenementen
 • Stichting Medical Rescue.NL
 • Stichting Medical Support
 • Stichting Socorro
 • Stichting Total Medical Support
 • Veiligheidop1
 • Witte Kruis

* NB: EHBO-verenigingen die aangesloten zijn bij een van de genoemde bonden zijn niet apart vernoemd.

Alsmede de onderstaande medische beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH)
 • Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • V&VN Ambulancezorg
 • V&VN Intensive Care
 • V&VN Verpleegkundig Specialisten