Internetconsultaties

Bij een internetconsultatie wordt de mening van het veld gevraagd over een concept van de Veldnorm Evenementenzorg. Tijdens een internetconsultatie heeft iedereen de kans om commentaar te geven op het concept. Het commentaar wordt door de projectgroep verwerkt. Het is voor de Veldnorm van groot belang dat zoveel mogelijk partijen hun mening geven, daarmee wordt het draagvlak vergroot en komt een Veldnorm tot stand die past bij de dagelijkse praktijk van de evenementenzorg.

Als u het ergens niet mee eens bent, geef dat dan aan via de internetconsultatie. Soms kan de mening van een minderheid zeer relevant zijn voor de Veldnorm en leiden tot nieuwe inzichten.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. Anoniem ingevulde reacties zullen niet mee worden genomen in de herziening van het concept. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat hieronder aangeven. Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden. Reacties zijn openbaar en worden anoniem gepubliceerd.