Verslagen werkgroepen 27/01/2018

Op zaterdag 27 januari 2018 vonden in Alphen aan de Rijn een drietal werkgroepen plaats om de inhoud van de veldnorm verder uit te werken. Hierbij waren diverse aanbieders van evenementenzorg, GHOR en de stuur- en projectgroep aanwezig.

Tijdens deze sessies is onder andere verder gebrainstormd over de onderwerpen:

De projectgroep zal in de komende maanden de input van deze werkgroepen samen met de uitkomsten van de vragenlijsten uitwerken tot een concept veldnorm, die vervolgens aan het veld zal worden voorgelegd. Op 9 maart zullen nog een tweetal werkgroepen over certificering en zorgaanbieders plaatsvinden.

Bij deze bijeenkomsten zijn ook de uitkomsten van de vragenlijsten meegenomen. De resultaten van de vragenlijsten die tot nu toe gehouden zijn, kunt u vinden via de onderstaande links:

De verslagen van de eerdere bijeenkomsten kunt u hier inzien: