Evenementenzorgorganisatie Medisch

Wat betekent de VNEZ voor een EZO Medisch?

Wanneer is een evenementenzorgorganisatie medisch?

  • Zodra een EZO zorgprofessionals inzet op een evenement is zij een EZO medisch. De EZO is verantwoordelijk voor de inzet van deskundige zorgverleners. Er dient een Medisch Manager Evenementenzorg (MME) beschikbaar te zijn als medisch eindverantwoordelijke.
  • De MME beoordeelt de competenties van de ingezette zorgverleners, doorgaans volstaat hiervoor een diploma en relevante werkervaring.
  • De MME geeft een schriftelijke bekwaamheidsverklaring af waarin de MME vaststelt dat de zorgprofessional over de juiste competenties beschikt om op het betreffende zorgniveau ingezet te worden.
  • Diploma’s, certificaten, getuigschriften en bijbehorende bekwaamheidsverklaringen moeten door de EZO op verzoek van bevoegde instanties overlegd kunnen worden