Projectgroep

Projectgroep

Voor het project Veldnorm Evenementenzorg is een projectgroep samengesteld die op dit moment bestaat uit:

  • Marieke Cottaar, voorzitter, SEH-arts KNMG
  • Pim de Ruijter, initiatiefnemer, arts
  • Hans van der Pols, epidemioloog, (oud) ambulanceverpleegkundige
  • Vincent Peters, ambulanceverpleegkundige
  • Vacature

Conflict of interest:

Hans van der Pols en Vincent Peters zijn als werknemers van respectievelijk Het Oranje Kruis en het Rode Kruis in de projectgroep gedetacheerd, maar zij vertegenwoordigen niet de betreffende organisaties. Hans van der Pols is betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 (NREH). Pim de Ruijter is lid van de Medische Commissie van het Rode Kruis en tevens auteur van Gevorderde Eerst Hulp.


Stuurgroep

Een onafhankelijke stuurgroep houdt toezicht op de procesgang en onafhankelijkheid van het project. De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

  • Pieternel van Exter, arts, adviseur prehospitale zorg, mede namens Ambulancezorg Nederland
  • Isabelle Huig, MMT-arts
  • Jan van Leeuwen, Hoofd GHOR Rotterdam-Rijnmond, Accounthouder Evenementveiligheid
  • Marlies Morsink, SEH-arts KNMG
  • Vacature

Conflict of interest:

Geen van bovengenoemde stuurgroepleden is betrokken bij een organisatie die evenementenzorg aanbiedt.