De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2022 in het kader van toezicht in de evenementenzorg een aantal evenementen bezocht. Bij deze pilot heeft de inspectie aan de hand van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gekeken hoe de zorg geregeld was en waar verbeterpunten liggen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het toetsingskader Kwaliteit van Evenementenzorg. Naar aanleiding deze pilot heeft de inspectie een factsheet gepubliceerd waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan. Hier geven we aan de hand van deze factsheet op een aantal punten toelichting vanuit de VNEZ.

Lees de factsheet en het nieuwsbericht van de IGJ hier:
IGJ Nieuwsbericht Samen werken aan goede zorg op evenementen
IGJ Factsheet Samen werken aan goede zorg op evenementen

Lees de toelichting vanuit de Veldnorm Evenementenzorg via deze link:
Toelichting bij ‘Factsheet IGJ Samen werken aan goede zorg op evenementen’ (14 maart 2023)