Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Daarmee wil zij bijdragen aan het stimuleren van de implementatie van de VNEZ. De inspectie bezoekt een aantal evenementen en kijkt daar naar de kwaliteit van zorg. Hiervoor gebruikt zij het toetsingskader zoals gepubliceerd op de website van de IGJ. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving en de VNEZ.
Drie thema’s staan centraal in het toezicht op evenementenzorg:

  1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional
  2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost
  3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie

Van de pilotbezoeken stelt de inspectie een rapport op dat zij publiceert op haar website. De inspectie evalueert de pilotbezoeken en bepaalt aan de hand daarvan het vervolg.