Persbericht: Nieuwe normen voor de evenementenzorg (16 april 2019)

Nederland is een echt evenementenland. Wekelijks vinden in Nederland honderden evenementen plaats. De afgelopen jaren is het aantal evenementen toegenomen en daarmee de vraag naar zorg op evenementen. Vele eerstehulpverleners en zorgprofessionals zijn als evenementenzorgverlener actief om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Als bezoeker of deelnemer op een evenement mag je verwachten dat deze zorg adequaat en veilig is. In de afgelopen jaren hebben echter enkele incidenten het nieuws gehaald, omdat bleek dat de zorg niet goed geregeld was. Door snelle groei van de evenementenzorg en een toenemend aantal organisaties dat deze zorg aanbiedt is er een grote variatie ontstaan in vorm en kwaliteit van de evenementenzorg.

Gebrek aan eenduidige definities in de evenementenzorg en onduidelijkheid over wie de zorg nu precies verleent was aanleiding voor Pim de Ruijter, arts en evenementenzorgverlener, om het initiatief te nemen tot de oprichting van de projectgroep Veldnorm Evenementenzorg.

“In de Veldnorm stellen aanbieders van evenementenzorg en andere voor evenementenzorg relevante organisaties met elkaar vast wat aan welke normen voldaan moet worden om van goede evenementenzorg te spreken. Ook de overheid is op zoek naar een betere definiëring van de evenementenzorg. Zij onderschrijven daarom het belang van de Veldnorm”, aldus De Ruijter.

In de afgelopen 2 jaar is in diverse werkgroepen hard gewerkt aan de totstandkoming van de Veldnorm. “Het is mooi om te zien dat vele zorgaanbieders en certificeerders het belang zien van de Veldnorm en daarom een actieve bijdrage hebben geleverd” aldus De Ruijter. GGD/GHOR Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Ministerie van VWS hebben de ontwikkeling van de Veldnorm op de voet gevolgd.

De Veldnorm beschrijft wat men mag verwachten van evenementenzorgverleners wat betreft bevoegdheid en bekwaamheid. Naast deze verwachtingen is er een gedragscode vastgesteld. Deze gedragscode is een belangrijke stap in de professionalisering van evenementenzorg.

Voor de evenementenzorgorganisaties (EZO’s) zijn daarnaast eisen gesteld ten aanzien van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de zorg op een evenement.

Op 1 maart werd de eerste Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gepubliceerd. Er volgt een implementatieperiode van 2 jaar waarin het veld de gelegenheid krijgt om hun werkwijze aan te passen aan de Veldnorm. Deze periode is ook bedoeld om waar nodig de Veldnorm te verbeteren. Vanaf 2021 zal de VNEZ bepalend zijn voor de kwaliteit van de evenementenzorg.

De VNEZ wordt op 17 april aangeboden aan Minister Bruno Bruins van Medische zorg.