De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is in volle gang. Inmiddels hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om te brainstormen over hoe de Veldnorm er uit moet gaan zien. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de pagina publicaties.

Op dinsdag 17 april zal de Werkgroep Zorgaanbieders plaatsvinden, welke bedoeld is voor de vertegenwoordigers van aanbieders van evenementenzorg die onder andere zorg aanbieden boven het niveau van eerste hulp. Dit is bijvoorbeeld de inzet van artsen, verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen aanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Deze werkgroep zal plaatsvinden op dinsdag 17 april tussen 19:30 en 22:00 uur. De precieze locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen maar zal in Utrecht of omgeving liggen.

U kunt zich tot 5 april aanmelden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_WGZorgaanbieders_170418

Uw inbreng is van harte welkom. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de projectgroep via e-mail: info@evenementenz.org.

Hopelijk tot ziens op 17 april!