Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede evenementenzorg zijn diverse randvoorwaarden. In verschillende bijeenkomsten met evenementenzorgorganisaties, evenementenzorgverleners, certificeerders en overheden is geïnventariseerd welke normen wenselijk zijn voor het veld. De projectgroep heeft deze normen verzameld en verwerkt tot een eerste concept van de Veldnorm Evenementenzorg.

 

U kunt het concept van de Veldnorm Evenementenzorg (versie 0.6) hier downloaden.

Open hier de internetconsulatie.

 

De inhoud van dit document is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van wet- en regelgeving en juridische toetsing. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Via de internetconsultatie kunt u reageren op dit concept. Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met evenementenzorg. Voor evenementenzorgorganisaties (EHBO-verenigingen, zorgaanbieders) is dit een mogelijkheid om te toetsen of de inhoud van het concept past bij de input die zij geleverd hebben en om aan te geven of zij het eens zijn met de inhoud. Het is mogelijk om opmerkingen en aanvullingen in te dienen. Indien u geen opmerkingen heeft wordt uw mening wel op prijs gesteld, u kunt deze ook via de internetconsultatie aan de projectgroep laten weten. De internetconsultatie sluit 31 juli 2018.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. Anoniem ingevulde reacties zullen niet mee worden genomen in de herziening van het concept. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat hieronder aangeven. Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden. Reacties zijn openbaar en worden anoniem gepubliceerd.

Het is mogelijk om naast de vragenlijst in de internetconsultatie ook de PDF-versie van dit document met opmerkingen in te sturen. U kunt het document na het invullen van de vragenlijst onder vermelding van uw gegevens (naam, functie, organisatie) e-mailen naar: info@evenementenz.org.

In de zomer worden alle commentaren verwerkt en zal de Veldnorm juridisch worden getoetst en ter beoordeling worden voorgelegd aan relevante medische beroepsverenigingen. In het najaar wordt de Veldnorm ter goedkeuring voorgelegd aan het veld.

Heeft u vragen over de veldnorm? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.