Sinds 1 juli kunnen (kleine) evenementen langzaam weer opgestart worden. De COVID-19 pandemie, de 1,5 meter maatregel en de corona maatregelen geven extra uitdagingen voor de zorg op evenementen. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronatijd er uit moet zien.

Gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland heeft de projectgroep een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd. Om het veld de gelegenheid te geven alvast kennis te maken met de aankomende richtlijn is het concept vanaf nu beschikbaar op de website van de VNEZ. Tot en met 17 juli kan commentaar geleverd worden op de richtlijn. Houd er rekening mee dat er nog inhoudelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden. De definitieve richtlijn zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden. 

Download de concept richtlijn ‘Evenementenzorg tijdens COVID-19’ via deze link.