Daily Archives

2 Articles

Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19

Posted by Projectgroep on
262
Nieuws

Sinds 1 juli kunnen (kleine) evenementen langzaam weer opgestart worden. De COVID-19 pandemie, de 1,5 meter maatregel en de corona maatregelen geven extra uitdagingen voor de zorg op evenementen. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronatijd er uit moet zien.

Gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland heeft de projectgroep een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd. Om het veld de gelegenheid te geven alvast kennis te maken met de aankomende richtlijn is het concept vanaf nu beschikbaar op de website van de VNEZ. Tot en met 17 juli kan commentaar geleverd worden op de richtlijn. Houd er rekening mee dat er nog inhoudelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden. De definitieve richtlijn zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden. 

Download de concept richtlijn ‘Evenementenzorg tijdens COVID-19’ via deze link.

Verlenging evaluatie- en implementatieperiode VNEZ

Posted by Projectgroep on
483
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO’s niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1 jaar te verlengen. De VNEZ zal definitief worden op 1 januari 2022.

De verlenging van de evaluatie- en implementatieperiode geeft EZO’s de gelegenheid om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ in de praktijk. EZO’s moeten echter wel doorgaan met de implementatie en niet het volgende jaar afwachten.

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.