Daily Archives

One Article

Uitkomsten Vragenlijst EHBO-aanbieders Januari 2018

Posted by Projectgroep on
5
Geen categorie

De vragenlijst is verspreid onder de verenigingsbesturen van alle grote EHBO-bonden en het Rode Kruis. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door een aantal EHBO-aanbieders die niet zijn aangesloten bij een bond. Ruim 350 organisaties vulden de vragenlijst geheel of gedeeltelijk in.

Anonieme reacties zijn, zoals vooraf aangegeven, niet meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van de vragenlijst. De Veldnorm gaat over gezamenlijkheid en niet over individuele visies. De projectgroep is van mening dat anonieme reacties niet passen binnen de ontwikkeling van een veldnorm, omdat duidelijk moet zijn wie een reactie gegeven heeft en dat een vraag om nadere uitleg mogelijk moet zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen waardevolle reacties tussen de anoniem ingevulde lijsten kunnen zitten.

Mocht u anoniem hebben gereageerd en op bepaaldepunten toch uw mening willen geven, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@evenementenz.org.

In de vragenlijst zijn een aantal algemene vragen en stellingen over de organisaties, opleidingen en evenementen voorgelegd. De vragenlijsten hebben als doel knelpunten binnen de evenementenzorg te inventariseren en te peilen welke ideeën en meningen er zijn over wat goede evenementenzorg is. Hierbij moet worden benadrukt dat de stellingen niet per se een basisvisie weergeven wat goede evenementenzorg zou moeten zijn, zij dienen nadrukkelijk als inventarisatie en de uitkomsten worden gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de veldnorm.

Indien u een stelling ziet waarbij een meerderheid een andere mening is toegedaan dan u, dan wordt u uitgenodigd om uw argumenten duidelijk te maken via het bovenstaande e-mailadres. Soms kan de mening van de minderheid tot nieuwe gezichtspunten leiden.

Klik hier om het PDF bestand te downloaden


Veel gestelde vragen naar aanleiding van de vragenlijst:

Geven de vragenlijsten en de stellingen de mening van de projectgroep of de toekomstige inhoud van de Veldnorm weer?

De vragen en stellingen zijn bedoeld om de mening van het werkveld te inventariseren. De projectgroep heeft er voor gekozen om de vragen en stellingen op verschillende manieren te formuleren. De vragen en stellingen geven geenszins de mening van de projectgroep weer en zijn geen weergave van de toekomstige inhoud van de Veldnorm. Wel worden de uitkomsten van de vragenlijsten gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de Veldnorm, omdat deze de mening van het veld weergeven.

Zorgt de Veldnorm er niet voor dat heel veel (kleine) evenementen onmogelijk worden gemaakt? Bijvoorbeeld door hogere eisen?

De Veldnorm heeft als doel om vast te stellen wat goede evenementenzorg is. Op veel evenementen is de zorg al goed geregeld. In de Veldnorm zal hetgeen dat al standaard is vastgelegd worden als norm. Daarom is de input van de veldpartijen belangrijk, zij bepalen gezamenlijk de inhoud van de veldnorm.

De vragen gaan veel over medische handelingen, dat is toch niets voor de EHBO?

Om vast te kunnen stellen welke interventies (handelingen) tot welk zorgniveau behoren is in de vragenlijst naar zowel EHBO-handelingen als medische handelingen gevraagd. Uit de vragenlijsten blijkt dat verreweg de meerderheid van de EHBO-organisaties hun eerstehulpverleners géén risicovolle (of voorbehouden) handelingen laat verrichten. Dit is zeer waardevolle input voor de Veldnorm. 

Zit er een commerciële organisatie achter de Veldnorm Evenementenzorg?

Nee, de veldnorm is een samenwerking tussen diverse organisaties die actief zijn in de evenementenzorg en de overheid. Er zit geen commerciële organisatie achter en de leden van de projectgroep zijn gedetacheerd vanuit hun eigen organisatie.

Heeft u andere vragen? Stuur ons een e-mail en u krijgt een antwoord. We zullen de vragen op deze pagina toevoegen.