Daily Archives

One Article

Evenementen en corona

Posted by Projectgroep on
41
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Op dit moment bekijkt de projectgroep de mogelijkheden om de implementatieperiode te verlengen. Dit geeft organisaties meer tijd om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ en deze te evalueren. 

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.

Daarnaast geeft het coronavirus nieuwe uitdagingen. Mogelijk zullen vanaf de tweede helft van dit jaar evenementenzorgorganisaties weer voorzichtig actief gaan worden. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronacrisis er uit moet zien.

Op dit moment wordt gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd.

De verwachting is dat eind deze maand over deze twee zaken duidelijkheid kan worden gegeven.