Daily Archives

One Article

Update December 2021

Posted by Projectgroep on
109
Nieuws

Update Veldnorm Evenementenzorg
De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is op 1 maart 2019 gepubliceerd, nadat een brede vertegenwoordiging van het veld input geleverd had en akkoord ging met de inhoud. Steeds meer organisaties onderschrijven de VNEZ en bij de evenementenadvisering door GHOR en gemeenten wordt steeds vaker met behulp van de VNEZ geadviseerd. Met het definitief worden van de VNEZ (versie 1) op 1 januari 2022 zijn we er nog niet.

In deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken, hoe verder met de implementatie en welke aanvullingen er binnenkort beschikbaar zijn.

Evenementenzorg en het coronavirus
2021 was net als 2020 een jaar dat in het teken stond van het coronavirus. Veel evenementen zijn door de maatregelen van de Rijksoverheid niet doorgegaan of vonden in een sterk aangepaste versie plaats. De manier waarop we op de evenementen die wel plaatsvonden hulp verlenen was anders, er was extra aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen en hulp werd verleend op 1,5 meter afstand. Hoe 2022 er uit gaat zien is nog onduidelijk. We hopen dat de maatregelen kunnen worden afgeschaald en er weer meer mogelijk wordt in de evenementenbranche. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVD-19 niet aan te passen, mede gezien de vele veranderingen die plaats hebben gevonden. Bij de zorg op evenementen tijdens de coronapandemie zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te allen tijde leidend.

Implementatie Veldnorm Evenementenzorg
Als gevolg van het coronavirus zullen er evenementenzorgorganisaties (EZO-EH en EZO-Medisch) zijn die de invoering van de VNEZ nog niet volledig hebben afgerond en zijn nog niet alle evenementenzorgverleners volledig volgens de norm opgeleid en getraind. Daarvoor is uiteraard begrip en we willen EZO stimuleren om binnen de mogelijkheden van de corona maatregelen de VNEZ verder in te voeren en toe te passen.
In het eerste kwartaal van 2022 gaat de projectgroep een aantal (online) sessies organiseren om de vragen die leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen ook op de website worden gepubliceerd.

Evaluatie
De evaluatie van de eerste versie van de VNEZ heeft vanwege het gebrek aan evenementen nog niet plaats kunnen vinden. Afhankelijk van of de maatregelen het mogelijk maken om evenementen te laten plaatsvinden zullen we in 2022 met het veld op zoek gaan naar verbeteringen en aanvullingen voor de VNEZ.

Richtlijnen ontwikkeling
Door een aantal partijen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de Richtlijn Duursport en Hardlopen, die naast de normen in de VNEZ extra handvatten biedt voor de zorg op hardloop- en duursportevenementen. Zodra het concept van deze richtlijn beschikbaar is zal deze via de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd worden. We zullen hierin ook oproepen voor medewerking vanuit het veld voor het ontwikkelen van andere specifieke richtlijnen.

Begin volgend jaar zullen we opnieuw een nieuwsbrief publiceren waarin we vooruitkijken naar 2022 en verdere toelichting geven over de verdere ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg en borging hiervan.

Bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) gaat een pilot-toezichtproject starten naar de kwaliteit van evenementenzorg. Hiervoor heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld: ‘Toezicht kwaliteit van evenementenzorg’. De Veldnorm Evenementenzorg was de basis voor het opstellen van dit toetsingskader. Het toetsingskader is voor consulatie voorgelegd aan verschillende partijen zoals de werkgroep van de Veldnorm. Na het verwerken van de reacties is het toetsingskader vastgesteld.

De inspectie vindt het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij die nodig hebben tijdens een evenement. De implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg draagt bij aan het leveren van goede evenementenzorg. Met het toezicht op evenementenzorg wil de inspectie de implementatie van de veldnorm volgen én stimuleren.

Omdat de implementatiefase van de Veldnorm loopt tot begin 2022 zal de pilot na die datum starten, wanneer de COVID-19-maatregelen voor evenementen zijn afgeschaald. De inspectie publiceert een aankondiging zodra de pilot van start gaat. Bij die aankondiging zit ook het toetsingskader. Houd hiervoor de website of de Linkedin-pagina van de inspectie in de gaten.

Bovenstaand bericht is op verzoek van de IGJ gedeeld. Vanzelfsprekend zullen wij het bericht van de inspectie delen op onze social media en website.